Hair (Tribute to Gordon Matta-Clark)

2010 - 2018 screen printing Prod : Atelier Tchikebe ed 30